top of page
  • Foto van schrijverMano Radema

Defensie is live..


Brigade Generaal Arco Solkesz geeft het stokje door aan directeur Marijke de FeijterTijdens de warme zomermaanden is er bij het Ministerie van Defensie door het gehele projectteam keihard doorgewerkt om de rijksbrede Werving en Selectie oplossing te implementeren en lanceren. En met succes! Sinds 20 augustus is de WenS-oplossing gedeeltelijk in gebruik genomen en wordt binnen Defensie en de Rijkspartners dakpansgewijs verder uitgerold. Rijkswaterstaat is na Defensie de eerste in lijn. Een groter aanbod van potentiële medewerkers, snellere invulling van openstaande vacatures, optimale benutting van doorstroom, loopbaanbegeleiding en mobiliteit tussen de deelnemende organisaties is hierdoor mogelijk. De nieuwe rijksbrede oplossing moet eind 2018 bij Rijkswaterstaat operationeel zijn.


Samen uit, samen thuis

Samen met vijf SSO’s zijn we een rijksbreed project gestart waarmee we tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt kunnen delen. Hierbij spreken we één taal, wisselen we ervaringen en kennis uit en innoveren we in de toekomst verder’, zegt Brigade-generaal Arco Solkesz, commandant Divisie Personeel & Organisatie Defensie. ‘Ik ben dan ook erg trots en vind het enorm gaaf dat de oplossing als eerste bij Defensie is gestart. Maar dit is pas het begin! Voor het einde van dit jaar moet er binnen Defensie door iedereen met deze oplossing worden gewerkt. En niet alleen bij ons moet de oplossing uitgerold zijn, ook bij Rijkswaterstaat waar vandaag de feestelijke aftrap plaatsvond. Samen gaan we nu verder en zetten we ons in voor een succesvolle implementatie, want “samen uit, samen thuis”!’


Professionaliseringslag

Vandaag hebben we weer een gezamenlijke rijksbrede stap voorwaarts gezet, en wat voor stap! De implementatie is officieel van start gegaan bij Rijkswaterstaat en met het gedreven WenS-projectteam heb ik dan ook het volste vertrouwen in een succesvolle uitrol’, aldus Marijke de Feijter, directeur Communicatie, Personeel en Recht. ‘De samenwerking tussen de vijf aangesloten departementen is een goed voorbeeld van rijksbrede samenwerking op het gebied van Personeel en Organisatie en de uitdagingen waar we voor staan. Met de nieuwe oplossing maken we een duidelijke professionaliseringsslag en zetten we een stap in de juiste richting.’


Doormarsen

Op 20 augustus is de oplossing gedeeltelijk bij het ministerie van Defensie in gebruik genomen. Vanaf september wordt het systeem geïmplementeerd bij Rijkswaterstaat. Stapsgewijze implementatie vindt vervolgens plaats bij Dienst Justitiële Inrichtingen (2018), Expertisecentrum Organisatie en Personeel, Belastingdienst (beiden 2019) en overige partijen die nog aansluiten. Door de nieuwe rijksbrede oplossing worden belangstellenden, sollicitanten en kandidaten zo goed mogelijk - zowel binnen als over - de muren van de aangesloten organisaties aan passende banen gematcht. Kijk voor meer informatie en uitgebreide frequently asked questions op www.ubrijk.nl/wens.

Mano Radema
0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page