top of page

MIJN WERK

DJI
IND
RIJKSOVERHEID EN
DEFENSIE
ROTTERDAM EN NEDERLAND
MINISTERIE VAN VWS

Programma Nieuw Personeel DJI

DJI zocht 5000 mensen, zowel bewakers als medisch personeel. Bestuurlijk en politiek een sensitieve opgave. Mede tegen de achtergrond van verschrikkelijke TBS-dossiers. In een half jaar heb ik het programmaplan opgesteld, governance, financiën, structuur mensen en diensten klaargezet en een team geformeerd. De werving is nu in volle gang.  

 

Programma Arbeidsmarktstrategie IND

De IND loopt achter met asielprocedures. De krant kopt: . Er moeten 800 mensen worden geworven en opgeleid. Er is nog geen infrastructuur of afdeling. 

Ik ben verantwoordelijk voor het opzetten van het programma. Inmiddels is er een team, arbeidsmarktcommunicatie wordt gemaakt en de nieuwe afdeling krijgt vorm. De IND gaat als één IND in gezamenlijkheid en afgestemd op elkaar werven en selecteren met nieuwe digitale tools en datagedreven.

 

Rijksbrede WenS

De Rijksoverheid is één werkgever, en heeft met ‘Werken voor Nederland’ ook één employer branding-campagne, maar de verschillende onderdelen, van uitvoeringsorganisaties tot departementen, hebben allemaal hun eigen recruitmentproces en recruitmentsysteem. De wens was om ook daarin samen op te trekken, zodat kandidaten makkelijker ‘gedeeld’ kunnen worden.

Met dat doel heb ik een programma opgezet, gezorgd voor samenwerking en harmonisering van werkprocessen. Daarnaast heb ik het grootste cloudsysteem voor de overheid verworven en geïmplementeerd. 

 

Smart Rotterdam en Smart Nederland 

Wat moeten Rotterdam en Nederland doen om welvarend en economisch krachtig te zijn? Hoe kan digitalisering daarbij de motor zijn? Wat betekent dit voor data, organisatiestructuren, financieringsmodelen en privacy? Wat zijn de kansen van Blockchain, AI, Internet of things, drones? 

Op basis van een Europese benchemark heb ik advies mogen geven aan de gemeente Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse zaken. 

 

Bescherming Patiëntgegevens

Patiëntgegevens zijn vijftig keer meer waard dan creditcardgegevens. Hackers kunnen ziekenhuissystemen platleggen en dwangsommen vragen. Wat als informatie in verkeerde handen valt? Wat gaat er nu verkeerd, hoe beschermen we de patiëntgegevens en blijft de patiëntveiligheid geborgd? Voor het ministerie van VWS heb ik mogen meewerken aan het onafhankelijk onderzoek ten behoeve van de bescherming van de patiëntgegevens.  

bottom of page