top of page
  • Foto van schrijverMano Radema

3 down, 2 to go… DJI is live!


Bedankt voor de samenwerking!

Wederom prachtig nieuws! Op 3 december is Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) live gegaan met de Werving en Selectie oplossing. Je kunt nu solliciteren op de functie Inrichtingspsycholoog in Zwolle. Knap werk en gefeliciteerd aan allen die hier zo hard aan hebben gewerkt. De teller staat met deze livegang op drie: Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en DJI zijn live. EC O&P en de Belastingdienst volgen in 2019.

Voor mij is dit de laatste nieuwsbrief. Ik ga verschillende Rijksorganisaties helpen met het versterken van hun HR-activiteiten, innovaties verzorgen en samenwerking binnen het Rijk/departementen faciliteren. Deze nieuwsbrief geeft de mogelijkheid om terug te kijken, iedereen te bedanken en jullie veel succes en gezondheid te WenSen voor 2019.

WenS Alumni Club Heel veel dank aan alle ontmoetingen. Mijn speciale dank gaat uit naar de teamgenoten waarmee ik twee jaar heb samengewerkt; John Geurts van het Ministerie van Defensie, Karin Brinkhoff van DJI, Edgar de Graaf van Rijkswaterstaat, Christiaan van der Kolk van de Belastingdienst, Marco Brant van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel en Eline Mellink die verantwoordelijk is voor de communicatie. Extra speciale dank gaat, uiteraard naast alle CAO-leden, uit naar Katja van den Berge, de ultieme roergangster van WenS. Zij hield altijd focus op samenwerking, “alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Ik wens je dan ook veel succes met je nieuwe job als kwartiermaker van de UBR-Organisatie.

Van het team heb ik een mooi cadeau gekregen. Dit is het voorzitterschap van de nog op te richten WenS Alumni Club, een mooie manier om het HR-netwerk te versterken. Alle teamgenoten die hebben bijgedragen aan dit succes en inmiddels andere werkzaamheden hebben worden vanaf nu door mij benaderd. Ook voor jullie mijn uitdrukkelijke dank. Ik ben nog op zoek naar bestuursleden, dus wie zich geroepen voelt mag zich bij mij melden :-).

De successen van WenS in vogelvlucht - We hebben uitvoering gegeven aan het beleid van 'één werkgever, één Rijk'. Als sollicitant kun je nu namelijk solliciteren bij meerdere overheidsorganisaties. Managers, HR-adviseurs, recruiters, kandidaten en sollicitanten kunnen elkaar over de departementale grenzen heen makkelijker vinden en in positie brengen.

- Er is een actief netwerk van HR- en ICT-, Beheerders, Architecten, Recruiters, Mobiliteitsmanagers, Managers, Juristen en Beleidsmakers die actief met elkaar samenwerken binnen en tussen de Shared Service Organisaties ontstaan.

- De basis van Rijksbrede HR- ICT- architectuur is gerealiseerd. We hebben het personeelssysteem van P-Direkt, WenS, Werken voor Nederland, Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en de Belastingdienst aan elkaar verbonden. Daarmee staat nu een rijksbrede HR- en ICT architectuur. Met alle voordelen van dien, zoals real-time data.

- De HR- standaard voor werving en selectie is gedefinieerd en geïmplementeerd. Een plug and play systeem is klaar voor gebruik. Er is een succesvolle aanbesteding gerealiseerd, GOR instemming verkregen, beheer voorbereid, een financieel model geaccordeerd, AVG compliance geregeld en een veranderaanpak met communicatie gerealiseerd.

- We hebben samen gewerkt en veel plezier gemaakt. Het principe van ‘delen is vermenigvuldigen’ zit in de DNA van dit project.

Mijn WenS voor 2019: keep it simple Om uitvoering te geven aan het strategische personeelplan Rijk 2025 en het beleid van ‘één werkgever, één Rijk’ is samenwerking, kennis delen en elkaar helpen echt cruciaal. Die samenwerking kan worden gestimuleerd. Er is behoefte aan een rijksbrede HR- en digitale visie, een HR -ICT-architectuur, efficiëntere HR governance, financiele modellen en een rijksbreed HR- datamodel. Als die er zijn wordt het makkelijker om samen te werken.

2019 het jaar van extremen? De HR- markt is geëxplodeerd, er is veel te doen. De digitalisering op het gebied van HR neemt een enorme vlucht. Zo is de verwachting dat 2019 een jaar van extremen wordt. Focus op je eigen organisatie, zoek de benodigde samenwerking om je doelen te bereiken, blus brandjes, maar werk ook aan strategie en visie. Met een gerust hart draag ik mijn taken en verantwoordelijkheden over aan Marco Brant, de nieuwe programmamanager van de rijksbrede Werving en Selectie oplossing. Keep it cool, maak plezier, geniet en blijf in contact.

Mano Radema




0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page